Εδω παρατίθεται ο ισολογισμός της εταιρίας μας. Μπορειτε να τον δείτε πατώντας πάνω στο παρακάτω link : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017