Εδω παρατίθεται ο ισολογισμός της εταιρίας μας.

Μπορειτε να τον δείτε πατώντας πάνω στο παρακάτω link :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017